søndag 13. februar 2011

Jesus som Mithras-kopi

I året 304, bare 17 år før keisar Konstantin gjorde kristendomen til statsreligion i Roma, vart guden Mithras erklært for "imperiets beskyttar". Mithras var tilfeldigvis fødd den 25 desember, heldt seg med 12 disiplar og døpte folk som innvielse i religionen. Han innførte nattverd med brød og ein rusdrikk og han skal komma tilbake for å dømma levande og døde. Men dette er jo kjent stoff. Er det slik at Jesus bare er ein kopi av Mithras? Er kristendomen rett og slett ein vidareutvikling av Mithraismen?

Så fast eit fjell

Den romersk-katolske kyrkja har gjennom heile historien sin sagt at den er bygd på fjell, dvs at Peter var den første paven i Roma og at alle dei andre er pavane er hans etterfølgjarar. Den hevdar også at Peterskyrkja er bygd over Peters grav. Men kor fast er dette fjellet?